Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Chính sách vận chuyển


Chính sách vận chuyển


Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển của khách hàng thì tiệm luôn có những hỗ trợ cho khách yêu quý và tin tưởng ủng hộ tiệm:

  •  Hỗ trợ vận chuyển thêm 20.000đ đối với đơn hàng trên 500.000đ (áp dụng đối với tất cả hình thức vận chuyển).
  • Hỗ trợ vận chuyển thêm 40.000đ đối với đơn hàng trên 1000.000đ (áp dụng đối với tất cả hình thức vận chuyển).


Tiệm hiện tại có hai hình thức vận chuyển áp dụng phụ thuộc vào đơn hàng:


  • Hình thức vận chuyển 1: Hoả tốc nội thành HCM. Tiệm sẽ đặt giao hàng hoả tốc thông qua các đơn vị vận chuyển nhanh trong nội thành (khách hàng có thể yêu cầu đơn vị vận chuyển mong muốn).
  • Hình thức vận chuyển 2: Giao hàng chậm. Hình thức giao chậm áp dụng cho đơn hàng tỉnh và nội thành HCM. 

- Đối với đơn hàng tỉnh thời gian nhận hàng từ 3-4 ngày ( tuỳ trường hợp thời gian bị ảnh hưởng thì tiệm sẽ thông báo trước cho khách hàng).

- Đối với đơn hàng nội thành HCM thời gian nhận hàng từ 1-2 ngày ( tuỳ trường hợp thời gian bị ảnh hưởng thì tiệm sẽ thông báo trước cho khách hàng).