Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Chính sách thanh toánThanh toán

Khách hàng có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:


Phương thức thanh toán 1: Thanh toán tiền mặt (COD – giao hàng và thanh toán trực tiếp với đơn vị vận chuyển).

-Tiệm áp dụng COD đối với đơn hàng hoả tốc nội thành HCM. Và không áp dụng đối với đơn hàng giao chậm.

Phương thức thanh toán 2: Thanh toán chuyển khoản (Bank, Momo).

- Tiệm áp dụng Phương thức thanh toán 2 đối với tất cả đơn hàng. 

- Đối với đơn hàng giao chậm tiệm chỉ áp dụng Phương thức thanh toán 2.


Về khách mua hàng từ 420quanchua.com vui lòng tuân thủ theo chính sách thanh toán của tiệm.